Харесани игри
Изиграни игри

Iron Knight

Iron Knight игра

Iron Knight

Намери си липсващите парчета, докато защита на вашия дом от насрещното нападателите.

Как се играе тази игра:
W, A, S, D за движение, E ключ за търсене на предмети, мишката, за да си цел и стреля

Рицар Война Броня Армия