Харесани игри
Изиграни игри

Flappy

Flappy игра

Flappy

Помогнете на приятеля ви да летне във въздуха. Ново поглъщане на жанра Flappy Bird, вижте колко дълго можете да останете във въздуха.

Как се играе тази игра:
Кликнете, за да летите

Умение Твърд Летящ Птица