Харесани игри
Изиграни игри

Flakboy Lab Escape

Flakboy Lab Escape игра

Flakboy Lab EscapeFlakboy Lab Escape

Помогнете си с приятели Flakboy избяга от смъртоносния експериментална лаборатория! Избягвайте лазери, дупки в пода и други смъртоносни обекти, докато главата на вратите. Подобрете всички уменията си, докато имате сили да го направи от лабораторията.

Как се играе тази игра:
Кликнете, за да скочи

Разстояние Действие a10