Харесани игри
Изиграни игри

сянка

сянка игра

сянка

Отиди на война със съседните кланове.

Как се играе тази игра:
Следвайте в играта посоки

Битка Война